Algemene- en betalingsvoowaarden

  • ZwangerFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel tijdens en rondom de les.

  • ZwangerFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.

  • ZwangerFit houdt zich het recht voor om op erkende feestdagen, vakantieperiodes of bij een evenement de lessen te laten vervallen of het rooster aan te passen.

  • Een abonnement is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

  • Indien je 3 weken of langer afwezig bent zonder dit te melden (dit geldt niet als je net bevallen bent) wordt je plaats niet langer vrijgehouden.

  • Na de eerste les zal je een nota ontvangen. Deze dien je per bank, binnen 30 dagen, over te maken naar rekeningnummer NL83ABNA044.58.99.336 o.v.v. het factuurnummer.

  • Indien je na de eerste les besluit om niet door te gaan wordt een proefles van €12,00 in rekening gebracht.

  • Er wordt in geen geval geld gerestitueerd.

  • In bijzondere gevallen beslist het management.